Strategie per provincie in tabelvorm (beknopt)

Provincie

Opgave (miljoen m³/jaar)

ASV opties (Mm³/jr)

Waterbesparing

Alternatieve bronnen

Overig/anders/opmerking

Fryslân

30

30

Valt onder duurzaamheid

Onderzoeken

Beginnen met 6Mm³ ASV concreet

Groningen en Drenthe

25

21-33

Inzet op communicatie

Maximale inzet voor industrie

ASV nader te bepalen; bouwstenen worden uitgewerkt

Overijssel

25

20

Inzet op communicatie (Vitens)

Onderzoeken lange termijn

ASV nader te bepalen; opties worden onderzocht

Flevoland

20

10-25

Maximaal op inzetten

Onderzoeken

 

Gelderland

45

45

Inzet op communicatie; wordt verder onderzocht

Onderdeel van bouwstenen

ASV-gebieden worden in m.e.r.-procedure aangewezen

Utrecht

40

60-70

Inzet op communicatie (Vitens)

Oppervlaktewater wordt onderzocht

Inzet opties gebaseerd op monitoring (adaptieve aanpak)

Noord-Holland

30

5-10

-

Wordt actief onderzocht

90% van het drinkwater wordt geproduceerd uit oppervlaktewater

Zuid-Holland

80

10

Bewust watergebruik wordt gestimuleerd; pilots voor besparende technieken

Oppervlaktewater wordt gebruikt (direct en via duininfiltratie)

Er is al voldoende capaciteit om aan GE-scenario te voldoen

Zeeland

2,5

0

-

Oppervlaktewater wordt al gebruikt

Kan voldoen aan de groei (oppervlaktewater); geen ASV

Noord-Brabant

55

5-10

12,1 Mm³/jaar

Onderzoeken

Vraag opvangen met A) robuust maken winningen en B) waterbesparing; ASV's zijn vangnet voor A)

Limburg

19

-

Wordt onderzocht

Niet actief in strategie meegenomen

Huidige bronnen kunnen voorzien; druk op bronnen neemt toe