Strategie drinkwatervoorziening

Op hoofdlijnen bevatten de regionale strategieën met elkaar vergelijkbare onderdelen. De bouwstenen zijn echter voor iedere provincie uniek – logisch, gezien elke regio met een eigen combinatie van uitdagingen en gebiedskenmerken te maken heeft. Deze rapportage schetst het landelijk beeld van de strategieën middels een aantal thema’s: