Waterbesparing

Een specifiek thema dat bijna overal als bouwsteen terugkomt, is bewust omgaan met water, of waterbesparing. Hierbij kan nog onderscheid gemaakt worden tussen drinkwaterbesparing en (grond)waterbesparing. Waterbesparing is afhankelijk van verschillende actoren: waterbeheerders en watergebruikers. Bij elk drinkwaterbedrijf is waterbesparing in meer of mindere mate een speerpunt. Qua maatregelen op nationaal niveau kan gedacht worden aan: aanpassing bouwbesluit, ontwikkelen alternatieve waterbronnen voor niet-drinkwatergebruik, vermindering van grondwatergebruik, etc. Alle drinkwaterbedrijven zijn bezig met (drink)waterbesparing.

Vanwege de onzekerheid of de drinkwatervraag daadwerkelijk c.q. voldoende daalt als gevolg van drinkwaterbesparing, kiezen de meeste regio’s in hun strategie ervoor om waterbesparing als maatregel in combinatie met andere sporen in te zetten en ASV-gebieden aan te wijzen.

Noord-Brabant – De provincie heeft in 2019 met Brabant Water afspraken gemaakt over waterbesparing. Ook voert zij het gesprek met andere waterpartners in de provincie zoals industriële grondwater onttrekkers, landbouw en de waterschappen.

Vitens – Het drinkwaterbedrijf Vitens heeft een uitgebreide waterbesparingscampagne lopen. Hierbij wordt ingezet op gedragsverandering bij burgers thuisvermindering waterverliezen door spoelwaterhergebruik binnen de eigen zuiveringsprocessen en adviezen over watergebruik door groot-zakelijke klanten.